دکتر ابراهیم عباسی

1. دکترای تخصصی فیزیوتراپی از دانشگاه تربیت مدرس

2. فیزیوتراپیست با سابقه تیم‌های ملی

3. بنیان گذار بخش فیزیوتراپی فدراسیون پزشکی ورزشی

4. دارای بیش از 10 سال سابقه تدریس در سمت مربی فیزیوتراپی

دکتر آذر معزی

1. متخصص فیزیوتراپی و ورزش درمانی

2. عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران

3. مولف کتب فیزیوتراپی ( درمان های کمر درد ، گردن درد ، زانو درد با ورزش )

4. عضو کمیته ی آموزش فدراسیون پزشکی و مدرس پزشک تیم

دکتر سعید میکائیلی

دکترای تخصصی فیزیوتراپی از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی