مهم ترین اهداف فیزیوتراپی

 1. کاهش دردهای عضلانی و مفصلی
 2. تسریع در پروسه ترمیم بافتی
 3. کاهش اسپاسم عضلانی
 4. کاهش التهاب و تورم
 5. بهبود دامنه حرکتی (ROM) مفاصل
 6. جلوگیری از ضعف و آتروفی عضلانی
 7. تقویت عضلات
 8. افزایش انعطاف پذیری
 9. بهبود کنترل حرکتی (Motor control)
 10. افزایش تعادل
 11. هماهنگی و آموزش برنامه هایی جهت ایجاد مهارت های حرکتی
 12. استقلال هرچه سریع تر بیمار جهت برگشت به فعالیت های روزمره
 13. پیشگیری از آسیب مجدد ازطریق آموزش به بیمار، خانواده و جامعه
 14. بهبود فعالیت دستگاه تنفسی
 15.  افزایش کارایی دستگاه قلبی-عروقی
 16. حمایت های روحی، تقویت اراده و افزایش انگیزه