بیماری‌های ارتوپدی و اسکلتی- عضلانی

انواع شکستگی‌ها و دررفتگی‌ها، صدمات بافت نرم (عضله، تاندون، لیگامان، کپسول مفصلی و منیسک)، بیماری‌ها و دردهای استخوانی- مفصلی و عضلانی، آسیب‌های ورزشی، دیستروفی های عضلانی، قطع عضو و …..

 بیماری‌های نورولوژی

سکته مغزی، فلج مغزی، ضربه مغزی، ضایعه نخاعی، پارکینسون، MS و آسیب‌های اعصاب محیطی

بیماری‌های رماتیسمی و پوستی

آرتروز، آرتریت روماتوئید، اسپوندیلیت انکیلوزان، نقرس، پسوریازیس، رایتر، لوپوس و …..

A nice post

/
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean…

Entry without preview image

/
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean…

A nice entry

/
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean…

Entry with Post Format "Video"

/
https://www.youtube.com/watch?v=WbsC6gxZajk Lorem ipsum dolor…

A small gallery

/
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean…

This is a post with post type "Link"

/
http://www.kriesi.at Entries with this post type link to a different…

A nice post

/
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean…

A nice post

/
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean…

Entry without preview image

/
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean…

A nice entry

/
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean…

Entry with Post Format "Video"

/
https://www.youtube.com/watch?v=WbsC6gxZajk Lorem ipsum dolor…

A small gallery

/
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean…

This is a post with post type "Link"

/
http://www.kriesi.at Entries with this post type link to a different…

A nice post

/
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean…

فواید فیزیوتراپی